Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Dialektológia (veda o nárečiach) sa nezaobíde bez prvotného zbierania nárečového materiálu. Treba predsa z niečoho vychádzať. Najlepším východiskovým bodom sú nahrávky, texty či slová získané vlastným výskumom.  

Dotazník pre výskum všeobecnej slovnej zásoby goralských nárečí (je to vlastne modifikovaný dotazník pre výskum lexiky akéhokoľvek nárečia) slúži k získavaniu základnej a takisto periférnej (okrajovej) lexiky a je základným a najjednoduchším nástrojom získavania nárečového materiálu. Na tomto webe som napr. publikoval parciálny slovník botanickej nomenklatúry, ktorú som získal pomocou tohto dotazníka.

Vzhľadom na obmedzené možnosti uploadovania rozsiahlejších materiálov na tomto webovom priestore, môžu prípadní záujemcovia požiadať o tento dotazník. Je to asi 30 stranový dokument, s 1260-timi otázkami rozdelenými do 13-tich kategórií. V spodnej časti úvodnej strany je aj stručné vysvetlenie princípov transkripcie (prepisovania nárečových textov) - pomerne zjednodušených, ale postačujúcich. 

Tento dotazník si môžete teraz stiahnuť na tejto internetovej adrese: 

 

 

 

 

 

 

 

uvodna-strana-dotaznika.jpg