Choď na obsah Choď na menu
 


..niekoľko textov

Nižšie pridávame niekoľko textov (príslovia, porekadlá, príbehy, hádanky a pod.). Zatiaľ sú v zjednodušenej podobe, neprešli fonetickou transkripciou. Proveniencia textu je zaznamenaná v zátvorke za "výpoveďou".

 

Na bôze narôdzyňe vô kuře pôkrocyňe, na Nôvy rôk vô zajyncy skôk (Ov,Z)

Bôze čalô – skôc dô vôdy šmjalo (Ov,Z)

Na Jakuba švabke dluba (Z)

V marcu dô harcu (Ov,Z)

Pô Agače, Dôroče usxno hoby na plôče (Z)

Pjeter, Pavel huby šeje a Janô še š nik šmjeje (Ov,Z)

Pô Urbane ňešyj pane (Ov,Z)

Na Jura gady ido ze žymje (Ov,Z)

V Tụma šedž dụma (Ov,Z)

Na Vôjčexa malo pôčexa (Ov,Z)

Na Jụzofa slota – hodzoj zbôze dô blôta (Ov,Z)

Kjeľo před Vôjčexjm burka, teľo pô Vôjčexu šnyg (Ov,Z)

Do Duxa nespuscoj še kôzuxa a pô Duxu zaš dôbře v kôzuxu (Ov,Z)

Kje je na Duxa dakto mlôdy umarty, tegô rôku umřo v dedžine tře mlôdži ľudže (Ov,Z)

Dôrota vôdmjato šňyk vôt plôta (Ov,Z)

Kje ľeje v Amálie, švabka gňije (Ov,Z)

Kje Matusa pôgôda, kôp švapke cô nôga (Z)

Kje Matusa dysc, vykôpjes švapke kjedy xces (Z)

Na Jakuba, Hany so pruzne loncne lany (Z)

Na Mixala ido vôfce z hoľe a krôvy pô slôbodže (Ov,Z)

Na Bartolomeja ido gady dô žymje (Ov,Z)

Vôt Viľije dô Novegô rôku nevoř gidžine f gorku (Ov,Z)

Dysc f Prôkopa – žeľony slụnik a bjolo kụpa (Z)

 

Pře glôdnegô nimas plunegô (Ov,Z)

Kumu pon Bug, tymu sycy švjnči (Ov,Z)

Jaki poxvaľym, taki navykjamen (Ov,Z)

Ľeko vôrba – ľeko zvôzba (Ov,Z)

Xvály dô pôvaly a vôsux maly (Ov,Z)

Na xvoľone jagôdy nebjer vjeľkej nodoby (Ov,Z)

Kôhut špivo na žymi pôcaše še přemjni, kôhut špivo na gřyndže jakô bylô tak byndže. (Z)

Dôbro bôleš kje do poješ (Ov,Z)

Mješoncek v kôľeše dacô nom dôneše (Ov,Z)

Vôbjecki – učekli pôd necki (Ov,Z)

Dže nimas gazdy vôskazuje kazdy (Ov,Z)

Kôgo kôsa pjrso, tego lonka syrso (Ov,Z)

Přisel ku tymu jakô šľepo kura ku zarnu (Ov,Z)

Tyn še dôbře mo, cô še vjecur vôbuvo (Ov,Z)

Dlugso sôbota jakô nedžeľa (Ov,Z)

Somár somára nojdže, cô kroj švjata pudže (Ov,Z)

Jaký sel, tako nasel (Ov,Z)

Cô noska, tô ino kumoska (Ov,Z)

Somarovi glôva nevôšivje (Ov,Z)

Cô glupjmu pô rôzumje kje gô nimo (Ov,Z)

Na pôsranegô še aj hajzeľ zvaľí (Ov,Z)

Glupik netřa šoč ba še š nik šmjoč (Ov,Z)

Kje je somarovi dôbře, idže na ľjud (Ov,Z)

Pyxa jedne nôge mjala, i te zlomala (Ov,Z)

F pôře přivyknes aj v hoře (Ov,Z)

Nôc mo svôjo môc (Ov,Z)

Kazdo matôha inac mace (Ov,Z)

Cô še kumu vidži, tô mu nik nezbřidži.(Ov,Z)

Kje še krôva vôčeľi, tô kazdegô pôdžeľi (Ov,Z)

Vôskozol si pon – nek si idže som (Ov,Z)

Z jednegô slôva narôšňe krôva (Ov,Z)

Na kraju pô jaju, f pôšrôdku pô kvjotku (Z)

Jynzyk ňimo kôšči – tyn še zegňe i vyprôčši (Ov,Z)

Kje še krôva vôčeľi, tô syčkik pôdžeľi (Ov,Z)

Ani čert nexčol byč gojnym, ľebô v grapje dva razy ľeje (Ov,Z)

Zgřebno kôsuľa, ňy nagôta, vôfšany xľyp, ň glut. (Ov,Z)

Kje zbôze dujdže ku slavje, tak še kôši (Ov,Z)

Ň figeľ dô sceši nasrač, ba tô vylizač (Ov,Z)

Kje mô daxtô umřyč, umře i bež doxtora (Ov,Z)

Xtô xyrcy, tyn tu dlugô tyrcy, xtô furt umjro, ty dlugô zyje (Ov,Z)

Kje ľezy prôše, rôšne sadlô, kje ľezy clôvjek, rôsno dlugi (Ov,Z)

Kje vôskvarki bjeres tô nemocoj, kje mocos to vôskvarki nebjer (Ov,Z)

S kapusty břux tlusty a z bryje břux vyje (Ov,Z)

Dôbro rada i vôd džada (Ov,Z)

Fcôla si zbjro na mjud a xtôši si zbjrô na bude (Ov,Z)

Bylô, aľe še zbylô (Ov,Z)

Šanô sxne na grabjak a džeckô rôšňe na rynkak (Ov,Z)

Bič še bij, aľe ubič še nedaj (Ov,Z)

Kje zojdžes mjndzy vruny, mušis krakač jakô vuny (Ov,Z)

Kje davajo ješ – jyc, kje bijo - učekoj (Ov,Z)

Pře glupi rôzum črpí cale čalô (Ov,Z)

Tu bi Kubô, bô tu hrubô (Ov,Z)

Kjm tlusty sxudne, xudy zdexne (Ov,Z)

Pře dacyje dôbrôte vyjdže clovjek na psôte (Ov,Z)

Slus panovi vjerne, vun či za tô pjerdne (Ov,Z)

Xtô kôpol tyn skôpol, xtô stol tyn zôstol (Ov,Z)

Stali z marli bô by zarli (Ov,Z)

Xtô gôřolke vjeceřo, vôde šňodo (Ov,Z)

Negvoř glupje bô dostanes pô dupje (Ov,Z)

Pon Bug vôbjecol dač, ľyn kazovol pôckač (Ov,Z)

Xtô nexovo mysy, tymu nic nezvysi (Ov,Z)

Spôlki – čertové vôlki (Ov,Z)

Přidže glupi, cô tô kupi (Ov,Z)

Lacno kupjo – kazdo glupjo (Ov,Z)

Nebuj še ty zlôšči, aľe ľenivôčši (Ov,Z)

Nebedže čeplej rôsy, kjm nevyjdo vjecur kôsy (Ov,Z)

Kôper – syčkim želinom kumôter (Z)

Pše glôsy nejdo dô neba (Z)

Maly moj – krôvom daj a na pjec učekoj (Ov,Z)

Vjeľki moj – krôvom daj a jak nimos – vyzyň na haj (Ov,Z)

Kje vjater neduje – goj še nexvjeje (Ov,Z)

Čišnes še jakô Zyd dô neba (Ov,Z)

Xtô nimo f glôvje, mo f pjntak (Ov,Z)

Zarobjul ješ s kôloca džure a z vôpice řič (Ov,Z)

F přestympny rôk zaplace i ptok (Ov,Z)

 

 

 

Ty môje pôdesvy cô ty us vôbesli, ľasy i gury a nimas v nik džury  (Ov,Z)
 
Kujem, kujem tegô kuňa, cô mi vôži šano z Gruňa. (Ov,Z)
 
Ščevo ľevo kapsa kupjul kuňa za psa, nevôbocul še ba duma, ze mo kuňa bez vôguna. (Z)
Maliterny vuopaterny, kupjol koňa bez vuogona, vuobocol še jaze doma (Maliterný – priezvisko, OV)
 
Umrel tyn nás džadek us ľezy na desce, kjeby mu zagrali, pôdskôcul by esce. (Ov,Z)
 
Kôp, ujdže še či dôbry xlôp, při dôbrym xlôpje še dôbře kôpje. (Ov,Z)
 
Juzek navařul kľuzek, pôscybol na pôrvuzek, zavješul na vrôtka, pôxyčila mu ik kôtka. (Ov,Z)
 
Kjeby jo ň, kjeby ň ty, nebylô b tej noľepy, jo skalecke, ty glinecke, spravili zme noľepecke. (Ov,Z)
 
Na kraju pô jaju, f pôšrôdku pô kvjôtku (Ov,Z)
 
Mlôduxa bez uxa, mlôdy pon bez kôľon (Z)
 
Kuň pjul, vul pjul, krôva nepila, viľcy žrybje pôtargali, place kôbyla (Z)
 
Džadek s bapkom spôlu zyľi, xalupke si pôstavili, džadek pijol, babka spala, xalupka še vôzvoľala(OZ)
Ďžadek s bapkom duobře zyli, xalupke si puostaviľi. Džadek pjerdnol, bapka bždžala, xalupka še puovoľala (OV)
 
Na Viľijo džeči bijo – pôd kadžiskjm lopačiskjm (Z)
Na Viľijo džeči bijo, puot koč klado, ješ ňedajo, žimnom vuodom puoľyvajo (OV)
 
Šedžalô na břysku, mjalô fajke f pysku,kje mi nedos baranice, pšo kref, jo če dôkalice (Z)
 
Xlôpce, kura či je f copce (Ov,Z)
 
Pôslali mie kury paš, nedali mi bica, kura jaje stračila, nigdže jaješnica (Ov,Z)
 
A muj vôčec taki byl, uvařul mi gorcek zyl. Jedna zyla tako byla, cô mi s karku vyskôcyla. (Ov,Z)
 
Ľulicki, ľuľany, pudžeme dô mamy a vôd mamy dô taty, je tam pjesek kudlaty. (Ov,Z)
 
Pane Bôze, pômogoj ze, xuči, šily dôdavoj ze. A nase ľeňivôšči na gazdôve kôšči. (Z)
Paňe Buoze, puomogoj ze, xuči, šily duodavoj ze. A nase ľeňivuošči na tatuove kuošči. (OV)
 
Kje sel pon Bug na urlab, zavolol si švjntego Pjetra, aby še starol vô pôcaše. Pjeter še spytol, kjedy mo na žymi ľoč na cô dostol vôdpôvjč: „kje bedo ľudže prôšič“. Pjeter dôbře nedôcul a ucul: „kje bedo ľudže kôšič“. (Z)
 
Pon Bug še pytol švjntegô Vita „Viče, jes us kluski na zyče?“. Vit necul ľebô špivaly ptôski, přetô pon Bug pôvjedžol „čixô“. Vôd ftedy vôd švjntego Vita ptoski špivajo malô. (Z)

 

  

 

 

 

 © karol gočal 2012

 © marta večerková 2012 (podľa jej práce: Goralské nárečie Zákamennéhé, diplomová práca)

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Pridanie piesne

dominika,29. 11. 2016 15:17

ahoj, nepridal by si prosím piesen- báseň po goralsky srala baba srala? Videla som to v slovesnko-goralskom slovníku
dakujem

joj

ghgh,22. 4. 2013 20:28

neviem