Choď na obsah Choď na menu
 


Predložky

 
Hlavne druhotné predložky sa dajú zo slovotvorného hľadiska rozložiť. Tieto druhotné predložky v goralčine mávajú takéto prefixy (predložkové):
pŭo-: pŭodľa, pŭovedľa, pŭozdlus, pŭopọt, pŭoza, pŭopršet, pŭonat, pŭomjыndzы, pŭoprši.
s-: skraja, spŭoza, spŭot, spŭopŭot, spŭomjыndzы
na-: napršыk, napršыc.
vŭo-: vŭokŭolŭo.
 

Spojky

 
 
Za zložené spojky pokladáme tvary: pršetọ/pršetŭo, kjebы, jakŭobы, jakŭokŭoľvjek, ňыľыn, ľыnze, mjыndzыtыm, ňjыľыn, vŭokrem, pršetŭoze, pršicыm, takze a pod.
 

 Častice

 

Zo slovotvorného hľadiska má goralčina tieto zložené častice: retы pršeretы, bezmala, bŭodej, bọgvjы, bŭozexrọň, bŭojsa, dŭokọnca, džeze, kjebы, ľedaze, namọjveru, navŭopak, ňeurŭocňe, zebы a pod.

 

© k a r o l   g o č a l